TOP

Group exhibition: Woorden Weelde @ Andriesse Eyck Gallery, Amsterdam

kim van norren
joyce overheul
allen ruppersberg
jan vercruysse
20 Jan — 2 Mar 2024
Opening 19 January 17:00 – 21:00
Woorden Weelde

EN

andriesse~eyck gallery welcomes the new year with a group exhibition exploring word as an image, with works by Carel Blotkamp, Marijn van Kreij, Kim van Norren, Joyce Overheul, Rory Pilgrim, Allen Ruppersberg, P. Struycken and Jan Vercruysse.

An old saying tells that “one picture is worth a thousand words”.

Still, one often finds themself reading an informative text besides the picture. The viewer relies on the idea that a text’s legibility is essential for making meaning, that without it, the pictorial stays partially unexplainable. A distinction is made between looking and reading. How does such a distinction act when the text enters the canvas, when the text becomes a part of the picture?

Ever since Picasso and Braque introduced newspaper clippings into their still-lives, the aesthetic potential of a word has not been ignored. It became apparent that the written word is simultaneously material, appealing, and malleable. Artists had started to position language as its own pictorial form, and the written word suddenly became equally important as the painted image.

Woorden Weelde explores words in images, words about images, words with images, and ultimately, words as images.

 

NL

andriesse~eyck galerie luidt het nieuwe jaar in met een groepstentoonstelling waarin woord als beeld wordt gebruikt, met werk van Carel Blotkamp, Marijn van Kreij, Kim van Norren, Joyce Overheul, Allen Ruppersberg, Rory Pilgrim, P. Struycken en Jan Vercruysse.

Een oud gezegde luidt: “één beeld zegt meer dan duizend woorden”.

Toch komt het vaak voor dat men naast een beeld een informatieve tekst leest. De kijker is vertrouwd met de gedachte dat de leesbaarheid van een tekst essentieel is voor het maken van betekenis, dat zonder tekst het picturale gedeeltelijk onverklaarbaar blijft. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kijken en lezen. Hoe werkt zo’n onderscheid wanneer de tekst het schilderdoek betreedt, wanneer de tekst deel wordt van het beeld?

Sinds Picasso en Braque krantenknipsels in hun stillevens introduceerden, is het esthetische potentieel van een woord niet onopgemerkt gebleven. Het werd duidelijk dat het geschreven woord tegelijkertijd materiaal, aantrekkelijk en vormbaar was. Kunstenaars gingen taal zien als een eigen beeldvorm en het geschreven woord werd plotseling even belangrijk als het geschilderde beeld.

Woorden Weelde onderzoekt woorden in beelden, woorden over beelden, woorden met beelden en uiteindelijk woorden als beelden.

Download Press Release NL_EN