TOP

Event: Boekpresentatie ‘Vrouwen die muren afbreken’

Wanneer en waar: 4 september 2022, van 12:30 tot 17:30 | Bibliotheek Neude

Zondag 4 september vindt in bibliotheek Neude de feestelijke boekpresentatie plaats van het boek Vrouwen die muren afbreken; 22 opbouwende verhalen. Het boek bevat 22 inspirerende verhalen en evenveel prachtige portretten van Utrechtse vrouwen die vandaag de dag figuurlijk muren afbreken in de samenleving.

Denk bij ‘muren afbreken’ aan vooroordelen tenietdoen en taboes doorbreken op het gebied van culturele achtergrond, seksuele voorkeur, gender, huidskleur en vrouwen in een beroep dat nog als mannenberoep gezien wordt. Maar ook aan strijden voor een ideaal dat die ons allemaal aangaat of mensen verbinden die elkaar niet zo gauw opzoeken.

Auteur: Véronique Konings | Fotograaf: Ilvy Njiokiktjien | Uitgeverij: Lente

Vrouwen die muren afbreken is geïnspireerd door de zestiende-eeuwse Utrechtse heldin Trijn van Leemput. Samen met een groepje vriendinnen begon zij met de sloop van kasteel Vredenburg toen de Spanjaarden eruit vertrokken waren en de burcht leegstond. Iedereen wilde dat hij afgebroken werd, omdat men bang was dat er een nieuwe vijand in zou trekken. Niemand deed iets. Trijn wél!

Burgmeester Sharon Dijksma schreef het voorwoord van het boek. Zij neemt tijdens de feestelijke boekpresentatie op 4 september het eerste exemplaar in ontvangst.

 

Klik hier voor meer informatie: https://www.bibliotheekutrecht.nl/agenda/volwassenen/alle-activiteiten-volwassenen/vrouwen-breken-murenaf04092022.html

Klik hier voor een inkijkexemplaar van het boek: https://www.uitgeverijlente.nl/vrouwen-die-muren-afbreken/

Meer informatie over het project: https://vrouwendiemurenafbreken.nl/